ABC SLOVENSKO
Ubytovací a stravovací server
Slovensky
Italiano
English
Magyarul
По русский
Deutsch
Polsky
Français
 
Navštívte
 
Hľadaj
 
 
 
Rezervácia
Napíšte nám
 
Servis
 
Kurzový lístok - € (05.07.2020)
 
CZK25,524
GBP0,88413
HUF308,84
PLN4,1663
USD1,1973

Vodný mlyn Kolárovo

Z histórie mlynárstva

   Najstaršie ručné drviče obilia pochádzajú z 13 tisícročia pred n.l. Postupne sa drviče menia na mletie rotačným pohybom sprvu vratným neskôr neprerušovaným. V stredoveku sa ručné mlynčeky rozšírili po celej Európe a boli súčasťou takmer každej domácnosti. Pôvodné malé mlynské kamene na ručný pohon sa v antike roztáčali silou zvierat neskôr pomocou prírodnej energie - vody (už v 2.stor.p.n.l.) a vzduchu (v Eíne už v 7.stor.p.n.l.). V antike sa často používali mlyny na konský pohon v Pompejach sa zachovala celá batéria takýchto mlynov ako súčasť pekárni. Na našom území sa takéto mlyny vyskytovali v hojnom poete. V 15.stor. bolo iba v Bratislave 1434 mlynov na konský pohon. Veterné mlyny boli rozšírené najmä na území Bratislavskej a Nitrianskej stolice. Vodné mlyny sa spomínajú v 12. stor. majú byzantský pôvod a u nás sa rozšírili najmä v 17 stor. - najstarším zobrazením takýchto mlynov je rytina Bratislavy z r.1595. Najväčší rozkvet takýchto mlynov nastal v 19. a na začiatku 20.stor.,najmä na našich dvoch najväčších riekach - na Dunaji a na Váhu, kde lodné mlyny vytvárali celé mlynské osady. Napriek tomu, že lodné mlyny po stáročia lemovali brehy Dunaja, museli ustúpiť novému režimu na tomto veľtoku, ktorý najmä v 2.polovici 20 stor. kedy sa Dunaj premenil na frekventovanú dopravnú tepnu a vyžiadal, si rešpektovanie prísnych bezpečnostných predpisov.

Lodný mlyn v Kolárove
   Posledný exemplár plávajúceho mlyna sa ešte v roku 1965 previezol do skladov Múzea slovenskej dediny v Martine .V roku 1980 Okresná pamiatková správa v Komárne iniciovala myšlienku postaviť rekonštrukciu aspoň, jedného reprezentanta plávajúceho mlyna ako exponátu k náučnovzdelávacej a muzeálnej funkcii. Aby nový objekt obstál v nových podmienkach na hladine Dunaja, vypracoval sa projekt ktorý bol postavený na oceľových plavákoch.

Technológia mlyna
   Pozostáva z troch základných častí: zberača vodnej energie - mlynské koleso, prevodu, ktorým sa mení smer a rýchlosť otáčania a zo samotného mlynského stroja, ktorý tvoria dva mlynské kamene. Zomleté obilie sa posúva do múčnej truhly a pytlíka. Správna práca mlynského stroja, teda rotačný pohyb mlynského kameňa, bol závislý na dobrom pomere počtu zubov palečného kolesa a cievového pastorka. Kedže každý mlyn si staval mlynár sám, musel ovládať všetky dômyselné finesy konštrukcie. Preto mlynárov môžeme považovať za predchodcou dnešnej technickej inteligencie.

Prírodný areál - Plávajúceho Vodného mlyna sa nachádza neďaleko mesta Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného ostrova. Areál leží na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu z jednej strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja zo strany druhej. Bol vybudovaný ako súčasť kultúrnej pamiatky Plávajúci mlyn na území ktorého zloženie flóry a fauny je typickým reprezentantom ekosystému lužného lesa. K neodmysliteľnej súčasti územia patrí už od polovičky 15.storoeia "Hrad mieru", ktorého zvyšky (zemný val) sú ešte zachované. K ďalším pozoruhodnostiam tohoto územia a areálu patrí most pre peších s celodrevenou zastrešenou konštrukciou. Svojou dlžkou 86 m sa radí medzi najdlhšie v Európe. Prirodzený život v areáli, dotvárajú voľne chované pávy. Vznik areálu podnietila iniciatíva miestnych, ochrancov prírody vytvoriť priestor pre ukážky ľudovej architektúry, slúžiaci na ekologickú výuku detí ,letné tábory a na rozvoj vidieckej turistiky v miestnom regióne. Múzeum vodného mlynárstva je otvorene v mesiacoch máj - september denne od 10,00 do 19,00 hod. V areáli mlyna sú podmienky na stanovanie táborenie a rôzne spoločenské podujatia.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú členovia združenia osobne, alebo na tel.č.:+421 908 781 146
sali@vodnymlyn.sk
ABC SLOVAKIA © 2001-2020