ABC SLOVAKIA
Accommodation server
Slovensky
Italiano
English
Magyarul
По русский
Deutsch
Polsky
Français
 
Hotel JAVORNA Drienica - Lysa
 
Hotel JAVORNA Drienica - Lysa
 
Search
 
 
 
Reserve
Write us
 
Service
 
Exchange rate - € (21.05.2019)
 
CZK25,524
GBP0,88413
HUF308,84
PLN4,1663
USD1,1973
  More about Slovak currency...

CHKO - Ponitrie
 
Address Samova 3
     949 01 Nitra
Telephone +421 37/6503 677



Description
Vyhlásená v r. 1985, výmera 37 66 ha. Chránené územie sa rozkladá na území dvoch odlišných geologicko-geomorfologických celkov, ktoré svojím rozdielnym charakterom skalného podkladu objasňujú príčiny rozširovania rastlinných spoločenstiev.
Južnejšia časť sa nachádza v pohorí Tribeč, ktoré tvorí hrádzu v smere SV-JZ z oboch strán obklopenú neogénnymi panvami. Tribeč patrí ku starým jadrovým pohoriam, je súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti. Budujú ho kryštalické bridlice, granodiority, ale i horniny mezozoika(vápence, dolomity, kremence, bridlice), z ktorých k morfologicky ojedinelým patria kremencové hôrky, lemujúce jeho chrbát zo západu na východ. Severná časť chráneného územia sa nachádza v pohorí Vtáčnik a je tvorená výhradne neogénnymi vulkanickými horninami a je súčasťou oblasti Slovenského stredohoria.
Najrozšírenejšie v jeho území sú andezity a ich pyroplastiká.

Územie CHKO patrí do dvoch rozdielnych fytogeografických regiónov predkarpadskej fluóry. Výskyt teplomilných druhov sa koncentruje v južnej časti územia pohoria (Tribeč), najmä v podcelku a doznieva v južnej časti pohoria Vtáčnik. V CHKO rastie vyše 1200 druhov vyšších rastlín, pričom sú zastúpené tzv. hraničné prvky, ktoré dosahujú severné, východné, západné, prípadne južné hranice svojho výskytu. Pomerne veľké relatívne prevýšenie územia, geologická stavba a výšková klíma podmienili aj vertikálnu pásmovitosť lesnej vegetácie. Podľa vertikálneho členenia vyskytuje sa tu 6 lesných vegetačných stupňov a na základe povahy pôdneho prostredia boli vytvorené 4 rady a 2 medzirady .
Ako pri rastlinstve, aj pri živočíšstve je územie CHKO svojimi prírodnými pomermi a pestrou druhovou skladbou jedinečnou študijnou plochou vývoja fauny v karpatskom oblúku v poľadovej dobe. Celkove tu bolo zistených 5382 druhov živočíchov, z toho 5162 bezstavovcov a 220 druhov stavovcov.

Zo zástupcov fauny si pozornosť zaslúži výskyt rysa a mačky divej ako pôvodných šeliem. Ďalej sa tu vyskytuje jelenia, v nižších polohách srnčia a diviačia zver. Veľmi dobre sa v Tribeči darí danielej a muflónej zveri, ktorá bola na Slovensko introdukovaná v r. 1867. Bol to prvý úspešný pokus udomácnenia muflónej zveri nielen v Európe, ale i vo svetovom meradle.
Chránené územie patrí do dvoch povodí. Až na východnú časť Vtáčnika, ktorá patrí do povodia Hrona, ostatná časť patrí do povodia Nitri. Riečna sieť povodia Nitri je typická, na jednej strane s dobre vyvinutými prítokmi pritekajúcimi z rozľahlejších podcelkov Vysokého Vtáčnika a Rázdielu a na druhej strane so slabšie vyvinutými prítokmi stekajúcimi z menších podcelkov z Veľkého Tribeča, Jelenca a Zobora.
Najvodnatejším tokom prameniacim na území CHKO je Kľak.


Possibility of accommodation
WWW Thermal Spa Male Bielice (Partizanske) Reserve      Foundations of balneal procedures is appearance pure curative water without colours and smell by your leave temperature 43,6 °C near springs. Water be behind mineralise, hydrocarbonum, calcification - magnesia, hypotonic.
Address Malé Bielice 103 - 105, 958 04 Partizánske časť Malé Bielice Telephone +421 38 7496 541 
WWW DUCHONKA CAMPING (Topolcany) Reserve       In the pine-birch woods, near the lake there are possibilities accommodation in cottages, bungalows and in tents with capacity 3,000 visitors.
Address Obec Prašice, DUCHONKA CAMPING, 956 22, Prašice Telephone 0902 337 672; 0948 609 909 
WWW Hotel NARODNY DOM Topolcianky Reserve      Accommodation on International Level:25 double guest rooms and 4 large suites to an international standard: bath, telephone, radio, TV.
Address Hlavná 122, Topoľčianky Telephone +421 37 630 14 01 - 04 
WWW Hotel ALEXANDERS Reserve     The exclusive **** hotel Alexander
Address Mostna 68 , 94901 Nitra Telephone +421 37 7920401 , +421 37 7920402 
WWW Hotel ATRIUM ***Nitra Reserve      The Hotel, together with a restaurant, bar and terraces, is situated at the PLASTBETON premises on the pedestrian zone (Stefanikova trieda 8), 100 meters from the Andrej Bagar.
Address Štefániková 8, Nitra Telephone Tel.+421 37/6523 790, Recepcia +421 37/6924 301, Fax +421 37/6924 309 
WWW Boarding-house ALENA Bojnice Reserve      Four apartments, all the year long, 50m below castle and four minutes from centre.
Address Cintorínska 10, 972 01 Bojnice Telephone fax: +421 (0)46 - 519 23 01, +421 905 247 299 
WWW Hotel DOBYS Topoľčany Reserve      The hotel offers a very nice accomodation in rooms with 1,2,3-beds and one very confortable apartment .
Address Puškinova 1, Topoľčany Telephone 00421 38 / 532 6001 , 00421 38 / 532 6001 
WWW Guest house TOFI ** Nitra Reserve    Pension „TOFI“ is located in Nitra in Zobor. It is situated in the beautiful area of the Zobor?s nature in a quiet and pleasant locality looking over Nitra and the hill Zobor as well.
Address Martinská dolina 66, Nitra Telephone +421 37 6516703 , +421 905 569 977 
WWW Apartmán MONTY *** Podhájska Reserve   Prenájom veľkého rodinného apartmánu
Address Svätuša 930, 941 48 Podhájska Telephone +421 905 120 216 
Chata na Cerovej (Horná Ves) Reserve   Ponuka ubytovanie 28 lôžok.
Address Cerová,  Telephone +421(0)46/5494 101 
1 2  > >>>
ABC SLOVAKIA © 2001-2019