ABC SLOVAQUIE
Accommodation server
Slovensky
Italiano
English
Magyarul
По русский
Deutsch
Polsky
Français
 
Visiter
 
Search
 
 
 
Réservation
Obervations
 
Service
 
Exchange rate - € (16.07.2020)
 
CZK25,524
GBP0,88413
HUF308,84
PLN4,1663
USD1,1973
  Information additionnele sur la monnaie slovaque...

Kúpele VYŠNÉ RUŽBACHY   
Carte géografique    PrintRestaurant CaféteriaTerrains de tennisBassinSaunaThermalismeCentre de fitnessParc ŕ voituresLocation de vélos de montagneTennis de tableTéléphone     Réservation 
Adresse Vyšné Ružbachy 48, http://www.ruzbachy.sk
Téléphone +421 52 4266111,fax: 4266 560Obec Vyšné Ružbachy vznikla pri výdatných minerálnych prameňoch na východných úpätiach Spišskej Magury. Leží vo výške 623m.n.m. v doline Zálažného potoka. Chotár obce bol osídlený už v paleolite, čo dokazujú nálezy v travertínových lomoch.
Zvláštnosťou kúpeľov je prírodné jazierko KRÁTER, naplnené termálnou. Je situované na vrchu travertínovej kopy a od roku 1967 je chráneným prírodným výtvorom. Od roku 2011 sa Kúpele Vyšné Ružbachy stali zároveň aj Centrom komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie.

Liečme tieto kardiovaskulárne ochorenia:
-Stav po akútnej karditíde,
-Chlopňové chyby,
-Ischemická choroba srdca s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora,
-Stav po akútnom infarkte moyokardu vhodný pre II. Fázu rehabilitácie, Ischemická choroba srdca s prekonaným akútnym infarktom myokardu,
-Hypertenzívna choroba I, II.
-Hypertenzívna choroba III. štádia, ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I. alebo II. štádiu
-Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II.b štádiu
-Stavy po trombózach , tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami
-Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievach rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej angioplastike, ďalej poúrazové stavy srdca
-Stavy po operáciách srdcovo - cievnych chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych renkonštrukciách na srdci
-Stavy po cievnych rekonštrukčných revaskularizačných operáciách na cievnom systéme

Z ďalších ochorení liečime:
Duševné choroby :
-Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy v remisii, schopné prispôsobenie kúpeľného režimu. Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
-Pseudoneurotické štádia rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej ambulantnej psychiatrickej liečbe a po liečbe na lôžkovom psychiatrickom oddelení.

Ženské choroby :
-Klimakterický syndróm
-Sterilita
-Stavy po operáciách vnútorných rodidiel
-Chronické zápaly

Choroby z povolania
- Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, nervov a končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. Choroby periferného alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch, vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami. Práca v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle oprávarenské práce hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budov pomocných prevádzok atómových elektrárni , ak práca trvá dlhšie ako tri roky. Práca vo výrobe ortuti v Železorudných baniach Rudňany.

Onkologické choroby :
-Onkologické choroby do 24 mesiacov po ukončení komplexnej onkologickej liečby bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.

Choroby obličiek a močových ciest
Metabolické ochoreniaInformations actuelles-ON LINE -
ABC SLOVAKIA © 2001-2020